Whatsapp ons!

Privacyverklaring

Willie Oosting Caravans kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Willie Oosting Caravans en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Willie Oosting Caravans verstrekt.

Willie Oosting Caravans kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw adresgegevens.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.

WAAROM WILLIE OOSTING CARAVANS UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Willie Oosting Caravans verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Willie Oosting Caravans uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 HOE LANG WILLIE OOSTING CARAVANS UW GEGEVENS BEWAART

Willie Oosting Caravans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Willie Oosting Caravans verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@willieoostingcaravans.nl Willie Oosting Caravans  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Willie Oosting Caravans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Willie Oosting Caravans maakt gebruik van Firewall, Virusscanner en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Willie Oosting Caravans verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Willie Oosting Caravans op via info@willieoostingcaravans.nl

Gratis een offerte aanvragen!

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor reparatie van schade aan uw caravan of camper.